Hlavný usporiadateľ:

SZUCS Tomáš

Telefón: +421 ... ... ...

Email: