Rozlosovanie súťaže 2013/2014

08.07.2013 04:32

Rozlosovanie súťažného ročníka 2013/2014 nájdete na stránke vsvz.

https://futbalvsfz.sk/ckeditor/kcfinder/userfiles/files/Vy%C5%BErebovanie%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE%C3%AD%20VsFZ%202013-2014%20%282%29.pdf?PHPSESSID=ca5f771a9c69b5b64e8b8a8683a0dc39