Rekonštrukcia tribúny!

10.03.2014 18:10

Vedenie MFK vykonalo nutnú rekonštrukciu tribún, ktorích dolné časti boli v havarijnom stave. Zakúpili sa oceľové plechy, ktoré boli prizvárané na deravé miesta. Vynaložené finančné prostriedky na nákup plechov boli použité z dotácie mesta Čierna nad Tisou.