POSTUP PRI DAROVANÍ 2 PERCENT Z DANÍ PRE NÁŠ FUTBALOVÝ KLUB

08.02.2013 15:34

2 percentá z daní

POSTUP

MFK Čierna nad Tisou, občianske druženie,  je prijímateľom 2 percent z daní za rok 2012

Názov: MFK Čierna nad Tisou

Sídlo: Záhradná 193, Čierna nad Tisou

Právna forma: Občianske združenie, 701 - športový klub

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

 

Ďakujeme Vám za Vašu podporu,

Postup pri poukázaní 2 percent z daní:

Dokumenty na stiahnutie:

1. Najprv s týmto tlačivom požiadate zamestnávateľa o vyhotovenie ročného zúčtovania,

Žiadosť o vyhotovenie ročného zúčtovania:

ziadost_o_rz_2012-výpočet dane.docx (24,5 kB)

2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vydá potvrdenie o zaplatení dane

Potvrdenie o zaplatení dane:

potvrdenie-o-zaplateni-dane-fo.docx (14,4 kB)

3. Potvrdenie spolu s vyhlásením odovzdáte, alebo pošlete na daňový úrad, ktorý  finančnú čiastku zašle pre klub,

Vyhlásenie o poukazaní dvoch percent z daní:

vyhlasenie_2perc_2012.docx (19,6 kB)

 1. Fyzické osoby - ZAMESTNANCI (daňové priznanie podáva zamestnávateľ)

Do 15. februára 2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (najneskôr však do 30. 4. 2013) z tohto potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2% zo zaplatenej dane, ktorá nesmie byť nižšia ako 3,32 €. Do 30. apríla 2013 pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za r. 2012 a Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu. Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne (SZČO …)

Vypočítaná suma 2% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 3,32 €. Upozornenie: Podiel 2% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

3. Právnické osoby

Do 31. marca 2013 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať naše vyššie uvedené údaje prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.